Szkolenie BHP

Obsługa BHP - Michał Tkocz

Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP dla wszystkich rodzajów stanowisk pracy oraz dla pracodawców, pracodawców wykonujących zadania służby BHP i pracowników służby BHP.

Prowadzenie szkoleń BHP oraz specjalistycznych dla osób wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych, zarówno podziemnych, jak i odkrywkowych na podstawie programów szkoleń zatwierdzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. 

Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej w Ośrodku Szkolenia w Radlinie lub z dojazdem do klientów bądź w formach niestacjonarnych jak kształcenie na odległość, samokształcenie kierowane.