Ochrona przeciwpożarowa

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmują opracowywanie i aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, audyty i nadzory w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków i stref pożarowych, a także szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.