O firmie

Firma „Usługi BHP i P-poż. Marta Tkocz, Michał Tkocz s.c.” prowadzi działalność od 2005 roku, a powstała z potrzeby zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej dla przedsiębiorców i instytucji na lokalnym rynku.

Obecnie firma stale współpracuje z kilkudziesięcioma partnerami
głównie z terenu województwa śląskiego.

W skład firmy wchodzi działalność Zakładu Usług BHP i P-poż., Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowego oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego posiada aktualny wpis do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Wodzisławski,
uzyskał Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Decyzję OUG w Rybniku
na prawo szkolenia osób zatrudnianych w ruchu zakładu górniczego.
Firma posiada wdrożony system jakości zarówno w działalności BHP jak
i szkoleniowej, zdobyła tytuł „Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości”, jest
również członkiem Forum Firm Miasta Radlina.

Prowadzący działalność uzyskali wykształcenie wyższe
w specjalnościach: organizacji zarządzania,
budownictwa, posiadają ukończone studia w zakresie
BHP oraz uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Ośrodek Szkolenia zatrudnia w ramach zleceń wielu specjalistów do
prowadzenia wykładów na kursach specjalistycznych np. z branży górniczej,
elektro-mechanicznej, czy w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej.