Kursy i szkolenia specjalistyczne

Prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych jak np. 

  • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 
  • szkolenie w zakresie przestrzegania zasad higieny dla osób zatrudnionych w produkcji lub obrocie żywnością (HACCP) 
  • szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
  • kurs hakowych 
  • szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego 

a także kursów przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje, składanych przed komisjami UDT i URE jak:

  • obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymiana butli gazowych
  • obsługa żurawi stacjonarnych i przyściennych żurawików warsztatowych 
  • obsługa podestów ruchomych
  • obsługa suwnic SI, SII
  • dźwigowy dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych

Szkolenia okresowe BHP zatwierdzone przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

• szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 
• szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych dozoru górniczego, osób kierujących pracownikami 
• szkolenie okresowe BHP pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby 
• szkolenie okresowe BHP zatrudnionych na stanowiskach pracy górników i pokrewnych 
• szkolenie okresowe BHP zatrudnionych na stanowiskach górników strzałowych 
• szkolenie okresowe BHP zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pod ziemią w grupie energo-mechanicznej 
• szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy spawaczy