Obsługa BHP

Obsługa BHP Tkocz

Obsługa z zakresu BHP obejmuje wykonywanie zadań służby BHP określonych przepisami prawa. Zakres powierzonych zadań jest każdorazowo ustalany z klientami w formie umowy stałej, terminowej lub na wykonanie określonego zadania.